Split-payment VAT - Podzielona Płatność

Modyfikacja dla systemów Microsoft Dynamics AX / 365

  • Dodatkowa parametryzacja w module Rozrachunki z Dostawcami i Księga Główna
  • Modyfikacja Arkuszy Płatności i Propozycji Płatności dla płatności split-payment
  • Modyfikacja pliku exportu do wymaganych przez banki formatów
  • Wdrożenie w 2 dni

Gwarantowana spójność z wymogami polskiego prawa podatkowego

Zastosowanie mechanizmu split payment powoduje podzielenie kwoty brutto na dwa strumienie płatności.

Kwota netto zostanie przekazana na konto bankowe sprzedawcy, natomiast kwota podatku jest przekazywana przez bank bezpośrednio na specjalny rachunek bankowy, tzw. konto VAT.

Konto VAT to indywidualny rachunek bankowy, utworzony dla każdego podatnika podatku VAT.

Podatnik nie ma swobody dysponowania środkami, które są zgromadzone na jego koncie VAT.

Może być ono wykorzystywane wyłącznie do celów zapłaty tego podatku na rzecz innego podatnika. Decyzja w sprawie zastosowania split payment spoczywa wyłącznie na stronie realizującej płatność.

Rozwiązanie dopasowane do systemów

Wychodząc naprzeciw proponowanym zmianom w prawie XPLUS proponuje swoim Klientom kompleksowe rozwiązanie dla systemów:

Dynamics AX 3.0
Dynamics AX 4.0
Dynamics AX 2009
Dynamics AX 2012
D365 for Finance and Operations

Automatyzujące działania wytyczone powyższymi wymogami.

Proste, bezpieczne i prawidłowe rozliczenia

Z uwagi na dobrowolność przyjęcia przez podmioty gospodarcze płatności podzielonej, konieczne jest zastosowanie parametryzacji w systemie na poziomie oznaczenia nowego typu płatności w tabeli Dostawców.

Proces generowania płatności poprzez wykorzystanie Arkusza Płatności oraz funkcji Propozycji Płatności będzie realizowany w środowisku klienta w taki sam sposób jak dotychczas.Wykonanie płatności podzielonej nie będzie się wiązało z koniecznością wykonywania dodatkowych operacji. Nie ma też potrzeby definiowania i używania osobnych Metod Zapłaty oraz Formatów Eksportu.

Jedyną zmianą będzie brak możliwości edycji kwoty do rozliczenia z poziomu Arkusza Płatności, edycja ta będzie możliwa jedynie z poziomu Propozycji Płatności. Dla każdej z Propozycji Płatności, zostanie automatycznie ustawiona kwota VAT. Mechanizm będzie generował pliki do przelewów, przy zachowaniu zasad dla bankowości elektronicznej większości banków działających w Polsce.

Pobierz Koszty Wdrożenia

Wypełnij Formularz

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie XPLUS S.A.
Szczegółowe informacje nt. ich przetwarzania znajdziesz w naszej polityce prywatności znajdującej się pod linkiem.

Twoje dane są w 100% bezpieczne